AA+A++

Zaproszenie na warsztaty dotyczące partycypacji, moderacji oraz rozwijania dialogu społecznego

Serdecznie zapraszamy na 1-dniowe warsztaty dotyczące technik partycypacyjnych, moderacji oraz rozwijania dialogu społecznego, które odbędą się w dniach 25 i 26 sierpnia 2021 r. (środa lub czwartek) w Krakowie.

Warsztaty poprowadzi Sturla Bjerkaker, reprezentujący – Bjerkaker Learningslab z Norwegii, a jednocześnie Przewodniczący Rady Seniorów w Oslo.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak sprawić, by Rady Seniorów miały większy i realny wpływ na życie seniorów w społeczności, a także poznają doświadczenia i przykłady działań podejmowanych w Norwegii, które mogą zainspirować do podobnych aktywności we własnych środowiskach lokalnych.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach (z zaznaczeniem wybranego dnia) proszę przesyłać na adres: radyseniorow@mila.org.pl, wskazując imię i nazwisko uczestnika oraz adres email/telefon kontaktowy do dnia 20.08.2021 r. (piątek). O zakwalifikowaniu na konkretny dzień decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.