AA+A++

Fundacja MILA włączyła się w działania projektowe Erasmus+

Fundacja MILA włączyła się w działania projektowe Erasmus+ realizowane przez w Krakowie przez Fundację Eurointegracja. Nasi podopieczni wzięli udział w międzynarodowych warsztatach dziennikarskich „Piórem i w obiektywie. Dziennikarstwo kreatywne”. Projekt trwający od 30.06 do 13.07 zgromadził młodzież z Polski i Ukrainy, w sumie 60 osób, po 30 z każdej ze stron.

Wykłady i warsztaty z dziennikarstwa odbywały się pod okiem profesjonalnych znanych dziennikarzy. W charakterze wykładowców wystąpili z ciekawymi tematami Paulina Socha-Jakubowska z tygodnika Wprost, Ewa Ornacka – dziennikarka śledcza, autorka książek i scenariuszy o mafii, Hanka Wójciak, dziennikarka radiowa i wokalistka, Kuba Niziński – dziennikarz sportowy, komentator igrzysk olimpijskich, Konrad Myślik – dziennikarz społeczny. W zagadnienia fotografii wprowadził młodych adeptów fotoreporter Piotr Wojnarowski, a z tematyką kulturalnych wydarzeń zapoznał Tomasz Cichocki.

Warsztaty zbiegły się w czasie ze spektakularnymi wydarzeniami kulturalnymi, takimi, jak Festiwal Kultury Żydowskiej, Jazz Summer Festiwal czy Festiwal Ulica, dzięki czemu młodzież uczestniczyła w bogatym życiu kulturalnym Krakowa.

Zycie społeczności lokalnej Małopolski, było jednym programu, a jego poznaniu służył wizyta na terenie Lokalnej Grupy Działania „Korona Północnego Krakowa”, gdzie zdobywano materiały do publikacji. Przy okazji wizyty na zamku w Pieskowej Skale złożono hołd Andrejowi Potebni, bohaterowi Ukrainy i Polski. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku.