AA+A++

Rozwj lokalny

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców. Mamy wiedzę, doświadczenie i energię do działania. Znamy potrzeby i wyzwania środowisk lokalnych. Potrafimy łączyć i inspirować do realizacji wspólnych celów. Dążymy do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności.