AA+A++

Zaproszenie do udziału w seminarium

Zapraszamy do udziału w seminarium pt.: „Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym”, które odbędzie się w dniach 20-21.09.2022 r. w Suchej Beskidzkiej (Hotel Monttis). 

Celem seminarium jest podsumowanie realizacji projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Podhalańskim, prezentacja działań i inspirujących przykładów, dyskusja na ważne dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych tematy w kontekście dalszego rozwoju ekonomii społecznej, wymiana wiedzy, informacji i dobrych przykładów, budowanie mostów i rozwijanie współpracy regionalnej i ponadregionalnej.

Chęć udziału w seminarium należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza online dostępnego po kliknięciu w link: https://forms.gle/FCg2d3H8hqf2kHBR9

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Organizator pokrywa koszty noclegu oraz wyżywienia. Dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną o tym powiadomione drogą mailową.

Seminarium OWES SP – program