AA+A++

Wyniki konkursu wniosków w ramach PROGRAMU GRANTOWEGO Edycja 2021 Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

W imieniu Operatora Programu Grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych ogłaszamy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej w ramach 2 Edycji PROGRAMU GRANTOWEGO MOWES – Subregion Podhalański.

Na konkurs złożone zostały 23 wnioski, z czego 22 (po ocenie formalnej dokonywanej przez Zespół OWES) trafiły do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków Grantowych, złożoną z ekspertów zewnętrznych.

Komisja zarekomendowała do wsparcia finansowego 19 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny Ekspertów.

W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają drogą elektroniczną (na adres mailowy wskazany we wniosku) od Operatora Programu Grantowego informację o wynikach oceny merytorycznej. Wiadomość dotyczyć będzie szczegółów odnośnie przyznanego dofinansowania (w tym ewentualnych warunków lub/i rekomendacji wskazanych przez Komisję Oceny Wniosków Grantowych) oraz podpisania umowy grantowej.

Załącznik: lista rankingowa E2/SP/2021