AA+A++

Relacja z seminarium Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

W dniach 20-21 września br. w Hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej spotkaliśmy się na Seminarium „Ekonomia Społeczna w rozwoju lokalnym”, podsumowującym realizację projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański.

Podczas dwudniowego seminarium kilkudziesięciu uczestników miało okazję posłuchać o tym, jak przez ponad 3 lata wspieraliśmy sektor ekonomii społecznej w regionie, animując zainteresowane podmioty, udzielając doradztwa, pomagając w tworzeniu miejsc pracy czy udzielając grantów na inicjatywy. Poszczególni Partnerzy opowiedzieli o swoich działaniach, nie zabrakło też konkretnych przykładów podmiotów i inicjatyw, powstałych lub wspartych w ramach projektu. Mogliśmy przy tym także skonfrontować aktywność w Subregionie Podhalańskim z analogicznymi działaniami prowadzonymi w Subregionach Sądeckim i Tarnowskim.

Mieliśmy okazję posłuchać o procesie rozwoju Ekomuzeum Dziedziny Dunajca oraz inspirującym się nim partnerstwem, powstającym w rejonie Jordanowa i okolic. Dowiedzieliśmy się, jak dzięki realizacji inicjatyw społecznych na rzecz ekonomii społecznej podmioty takie jak Stowarzyszenie Frydmański Sypanie, Koło Gospodyń Wiejskich „Maniowy”, Beskidzka Spółdzielnia Socjalna czy Stowarzyszenie „SPISZ się na medal” zyskały możliwość stworzenia nowej oferty i komercjalizacji działalności. Powstałe w ramach projektu Stowarzyszenia Dawnej Rabki Czar czy Stowarzyszenie MELOARTE opowiedziało o całości swoich działań, przedstawiając barwne zdjęcia i filmy. Ważny i coraz powszechniejszy temat dostępności prowadzonych działań dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszyli przedstawiciele Fundacji Kinematograf.

Punktem, na który niewątpliwie czekali przedstawiciele zgromadzonych podmiotów, było wystąpienie reprezentanta Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, który poruszył interesujący wszystkich temat instytucjonalnego wsparcia sektora ekonomii społecznej w Małopolsce oraz planów dalszych działań w tym zakresie. Żywą dyskusję, nie tylko wśród bezpośrednio biorących udział, wzbudził także panel nt. partnerstwa trójsektorowego – jego potencjału, sukcesów i wyzwań.

Intensywne dwa dni seminarium pozwoliły uczestnikom na wzajemne inspirowanie się, chwalenie się realizowanymi działaniami czy wymianę kontaktów, a czasem też na utwierdzenie się w tym, że obrana droga, choć nieraz trudna, wiedzie we właściwą stronę. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!