AA+A++

Podsumowanie Seminarium „Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym”, na zakończenie projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

W ostatnim tygodniu września (27-28.09.22) w Mszanie Dolnej spotkali się uczestnicy i sympatycy projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, aby podsumować trzy lata intensywnych prac i sukcesów.

Gościliśmy w pensjonacie JANDA Resort & Conference, gdzie wczesnym rankiem przywitali nas gospodarze terenu – Pani Anna Pękała, Burmistrz Miasta Mszana Dolna oraz Pan Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna.

W trakcie pierwszej, przedpołudniowej sesji Pan Krzysztof Braś, Prezes Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej z Chrzanowa, Lidera Projektu – przedstawił podsumowanie działań zrealizowanych w ramach OWES na terenie 3 subregionów (w Sądeckim, Podhalańskim oraz Tarnowskim).  Wystąpiły również przedstawicielki nowopowstałych Spółdzielni Socjalnych: „Przedszkolaki to My” – Pani Barbara Leśniak oraz Agnieszka Fedko; „Sekret Smaku” – Pani Joanna Grząbel-Mikulska.

Następnie o  programie grantowym oraz  jego rezultatach opowiedziała Kornelia Kucharska z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA).

Bardzo istotnym elementem tego dnia była debata dotycząca terytorium odpowiedzialnego społecznie, moderowana przez Olgę Gałek (z Fundacji MiLA), w której swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami podzielili się: Anna Pękała- Burmistrz Miasta Mszana Dolna,  Jarosław Kuba – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg,  Małgorzata Piecuch – Koordynator Marki Lokalnej KARPATING, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki oraz Karolina Maria Zapała – Prezes Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość.

W dalszej kolejności o powstającej Ekowiosce, miejscu pracy dla osób bezrobotnych, opowiadał Pan Jarosław Kuba, który poza LGD reprezentuje także Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Późnym popołudniem wystąpienie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wolontariatu pracowniczego przedstawiła Pani  Matylda Olszewska z firmy UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Następnie oferty wypracowane w ramach programu grantowego zaprezentowały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Łętowe „Śwarne Babki” oraz członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom”.  Wieczór upłynął na rozmowach kuluarowych, dyskusjach o wspólnych doświadczeniach, sukcesach oraz refleksjach dotyczących przyszłości.

Drugiego dnia uczestnicy podzieleni na trzy zespoły zapoznali się z działalnością Zagórzańskiego Centrum Wolontariatu, z możliwościami wykorzystania turystyki w ekonomii społecznej (Stowarzyszenie LAMA  / Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „INICJATYWA”) oraz z prozdrowotną ofertą JANDA Resort & Conference, inspirowaną lokalnymi zasobami.

Dużą uwagę skupiło wystąpienie Pani Marty Bohdziewicz-Lulewicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, która mówiła o przyszłych, potencjalnych możliwościach wspierania ekonomii społecznej na poziomie województwa oraz ogólnopolskim.

W dalszej kolejności, bogatym doświadczeniem, także w realizacji działań w czasie kryzysu, podzieliła się Teresa Misina – Prezes Spółdzielni Socjalnej „RÓWNOŚĆ”.

Następnie „Zagórzańskie Dziedziny” jako przykład lokalnego partnerstwa trójsektorowego oraz marki lokalnej promującej ofertę podmiotów ekonomii społecznej  zaprezentowała Magdalena Polańska – Koordynator Marki Lokalnej.

Pozostając w temacie marki lokalnej, swoje działania zaprezentowali przedstawiciele „Miodnego Szlaku”, z Renatą Stelmach – Prezes Fundacji Po Zdrowie do Natury, Koordynator Marki Miodny Szlak, na czele.

Ostatnim ale, jakże ważnym elementem seminarium, był panel dyskusyjny dotyczący trwałości inicjatyw, w którym wzięli udział paneliści: Marta Bohdziewicz-Lulewicz  (z ROPS Kraków), Maciej Kopytek – Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Renata Stelmach – Prezes Fundacji Po Zdrowie do Natury, Koordynator Marki Miodny Szlak oraz Teresa Misina – Prezes Spółdzielni Socjalnej „RÓWNOŚĆ”.

W czasie seminarium podsumowaliśmy działania zrealizowane w  ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, podczas których wspieraliśmy ekonomię społeczną w regionie, animując zainteresowane podmioty, udzielając doradztwa, pomagając w tworzeniu miejsc pracy czy udzielając grantów. Mamy nadzieję, że uczestnicy pozostaną w przeświadczeniu, że obrana przez nich ścieżka,  choć nieraz trudna, wiedzie we właściwą stronę.