AA+A++

State of Europe

Okres realizacji: 01.08.2013 – 31.07.2015

Lider projektu: FN-forbundet, Dania

Partnerzy projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Intermédiaire de Commerce et Formateur, Gujana Francuska, Nordisk Institutt for Trening og Internasjonal Utvikling, Norwegia, Associación Columbares, Hiszpania, Asociatia de Ecoturism din Romania, Rumunia

Wartość projektu: 98 500 EUR

Źródło dofinansowania: Program Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”

Celem projektu było wzmocnienie potencjału partnerskich organizacji w promocji edukacji na temat rozwoju zrównoważonego w Europie. W ramach projektu przeprowadzono 7 wizyt studialnych, prezentujących różne aspekty realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce i metod edukacyjnych ich dotyczących. Tematyka wizyt była zróżnicowana: Dania: „Energia odnawialna i atrakcyjne metody prezentacji rozwoju zrównoważonego”; Gujana Francuska: „Ochrona przyrody”; Norwegia: „Arktyka i zmiana klimatu”, Polska: „Zrównoważone dziedzictwo”, Rumunia: Ekoturystyka” i Hiszpania: „Nieformalne metody edukacji nt. rozwoju zrównoważonego dla dorosłych”. Doświadczenia i dobre praktyki zostały zebrane i upowszechnione w wydanej w ramach projektu publikacji. Uczestnicy wizyt studialnych przekazali zdobytą wiedzę i doświadczenia liderom lokalnych społeczności w swoich krajach. Wizyta studialna w Polsce objęła Lanckoronę (Ekomuzeum Lanckorona i lanckoroński anielski quest), region Babiej Góry (Ekomuzeum Podbabiogórza, beskidzkie szlaki i schroniska) i obszar „Doliny Karpia”, ze stolicą w Zatorze (sieć questów pieszych i rowerowych, wizyty u lokalnych rzemieślników).