AA+A++

ECOHERITAGE: ecomuseums as a collaborative approach to recognition, management and protection of cultural and natural heritage

EKODZIEDZICTWO: ekomuzea jako oparte na współpracy podejście do poznania, zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego)

Termin realizacji: 1.12.2020 – 31.05.2023

Lider projektu: Universidad de Jaen, Jaen, SP, Koordynator projektu: On Projects Advising SL, Granada, Hiszpania
Partnerzy: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Universidad de Alcala, Alcala de Henares/Madryt, Hiszpania, International Movement for a New Museology, Lizbona, Portugalia, COFAC Cooperativa de Formacao e Animacao Cultural CRL, Universidade Lusofona, Lizbona, Portugalia, Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, Włochy, Gmina Parabiago, Lombardia, Włochy

Wartość projektu: 305.200,00 euro, MiLA: 26.268,00 euro
Źródło dofinansowania: Projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+

Projekt ma na celu przeprowadzenie badania modeli działania ekomuzeów i ich roli w ochronie i zachowaniu dziedzictwa, zebranie i opracowanie Poradnika dobrych praktyk i zestawu narzędzi i modułów szkoleniowych w zakresie partycypacyjnego zarządzania dziedzictwem w formie OER (Open Educational Resources), stworzenie internetowej sieci ekomuzeów i aplikacji szkoleniowej. Efekty realizacji projektu będą dostępne na stronie projektu oraz będą prezentowane podczas konferencji europejskiej i konferencji krajowych.

ekoharitage