AA+A++

„Rady seniorów – narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej”

Termin realizacji: 1.01.2021 – 30.04.2022
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Partnerzy: Norsensus Mediaforum, Norwegia i Bjerkaker LearningLab, Norwegia
Wartość projektu:  74 966.00 euro
Źródło dofinansowania: Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Projekt ma na celu wsparcie doradczo-szkoleniowe rad seniorów w Małopolsce, pomoc w ich tworzeniu i sieciowanie (szkolenia, doradztwo, spotkania), a tym samym wzmocnienie ich roli jako przedstawicieli środowisk senioralnych i partnerów dialogu z samorządem gminnym. W dwóch gminach zostaną przeprowadzone modelowe procesy partycypacyjnego wypracowania polityki senioralnej we współpracy z radami seniorów i samorządem. Dzięki współpracy z partnerami norweskimi uczestnicy zwiększą swoje umiejętności w zakresie moderowania spotkań, aktywizacji społecznej i obywatelskiej seniorów i poznają przykłady działań tego typu z Norwegii, a także rozwiną umiejętności projektowania i prowadzenia kampanii informacyjnych oraz zaangażują się w kampanie informacyjne swoich rad i Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. Rady seniorów włączą seniorów do dialogu i współpracy. Założenia i efekty projektu będą prezentowane podczas dwóch konferencji: regionalnej i ogólnopolskiej dla 130 uczestników.

Bieżące informacje nt. projektu można śledzić na stronie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów: www.radyseniorow.org w zakładce „Aktualności”.