AA+A++

Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych realizuje projekt pod nazwą „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja”, dofinansowany ze środków z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Celem projektu jest wzmacnianie Seniorów w samoorganizacji, partycypacji, aktywności na rzecz lokalnej społeczności i współpracy z innymi podmiotami, poprzez wspieranie rozwoju Rad Seniorów i ich zrzeszania w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów oraz organizację działań edukacyjnych (szkolenia/warsztaty).

W ramach projektu zaplanowano działania w 3 obszarach:

  • Rozwój Małopolskiej Sieci Rad Seniorów,
  • Wspieranie aktywności lokalnych Rad Seniorów,
  • Edukacja w zakresie samoorganizacji i partycypacji.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego, przedstawicieli Rad Seniorów, Grup Inicjatywnych oraz lokalnych liderów senioralnych.
Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.12.2021
Wartość otrzymanego dofinansowania: 144 100,00 zł.