AA+A++

Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie!”

Okres realizacji: 1.03.2017 – 31.12.2017

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partner projektu: –

Wartość projektu: 187 480 PLN (w tym kwota dofinansowania: 168 480 PLN)

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu: Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez nadanie impulsu do działania i wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”, jako organizacji parasolowej dla rad senioralnych i grup nieformalnych zainteresowanych ich utworzeniem. Równocześnie, poprzez Sieć prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (kurs liderów seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza potrzeb). W ramach projektu zostaną też przeprowadzone przez rady seniorów wydarzenia lokalne w 3 gminach z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, powstanie też kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 80 osób, która będzie służyła upowszechnieniu rezultatów projektu wśród seniorów z różnych części Polski, wymianie informacji, doświadczeń i integracji. Konferencja będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.