AA+A++

Nasza współpraca z biznesem. W roku 2021 Fundacja MiLA zrealizowała dwa partnerskie projekty z firmami.

Dzięki współpracy z dwoma międzynarodowymi korporacjami udało nam się wesprzeć działania lokalne w ramach wspólnych projektów:

1. Przeprowadziliśmy Konkurs grantowy pt. „30 grantów na 30 lat bp w Polsce. W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling” z firmą BP Europa SE.

2. Odkrywanie dziedzictwa miejsca z firmą CANPACK. W ramach projektu przygotowaliśmy trzy questy (Bocheniec, Brzesko i Poręba Spytkowska oraz przeprowadziliśmy warsztaty nt. dziedzictwa lokalnego z liderami CSR).

Środki na współrealizację projektów zostały przekazane w formie darowizny.