AA+A++

EcoHeritage. Raport ponadnarodowy. Hiszpania, Włochy, Polska i Portugalia

Raport z badań nad tworzeniem i funkcjonowaniem ekomuzeów w czterech krajach: Hiszpanii, Polsce, Portugali i Włoszech. Dzięki przeprowadzonej analizie można poznać tło i okoliczności społeczno-polityczne rozwoju ekomuzeologii w poszczególnych państwach, przyjrzeć się podobieństwom i różnicom w podejściu do tworzenia i funkcjonowania ekomuzeów, ich współpracy z lokalnymi społecznościami i wpływu na ochronę i propagowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, materialnego i niematerialnego.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu 'ECOHERITAGE: ecomuseums as a collaborative approach to recognition, management and protection of cultural and natural heritage’ („EKODZIEDZICTWO: ekomuzea jako oparte na współpracy podejście do poznania, zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”) realizowanego dzięki współfinansowaniu ze środków Programu ERASMUS+ przez ośmiu partnerów z w/w krajów:

  1. Universidad de Jaen, Jaen, SP (wnioskodawca)
  2. On Projects Advising SL, Granada, SP (koordynator)
  3. Universidad de Alcala, Alcala de Henares/Madryt, SP
  4. International Movement for a New Museology, Lizbona, PT
  5. COFAC Cooperativa de Formacao e Animacao Cultural CRL, Universidade Lusofona, Lizbona, PT
  6. Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, IT
  7. Gmina Parabiago, Lombardia, IT
  8. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, PL
Pobierz PDF