AA+A++
Zdjęcie przedstawiające okrąg z trzymających się nawzajem dłoni, na zielonym tle.

Dobre praktyki w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, które jest podsumowaniem metod i efektów blisko 4-letniej pracy naszej Fundacji w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Celem publikacji jest zaprezentowanie naszego podejścia do rozwoju ekonomii społecznej w oparciu o trójsektorowe partnerstwo i markę lokalną, podzielenie się doświadczeniami i zainspirowanie różnorodnymi przykładami realizacji. Przedstawimy zarówno teoretyczne założenia projektu i stosowanych metod, jak i praktycznie wdrożenia oraz dobre praktyki. Ponadto postanowiliśmy w niniejszej publikacji przybliżyć kwestie dotyczące szeroko pojętej dostępności oraz potrzeb i wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (OzN).
Zapraszamy do lektury.

Pobierz PDF