AA+A++

Przygotowanie koncepcji marki lokalnej

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych wspiera regiony w różnych miejscach Polski w zakresie budowania marki lokalnej. Proces budowania marki prowadzony jest w każdym z tych miejsc według autorskiej metody Olgi Gałek z Fundacji MiLA.

Wiąże się on z określeniem wyróżników i atutów miejsca, tożsamości regionu, określeniem kluczowych interesariuszy marki, a co za tym idzie jej celu, funkcji i motywacji do działania. Działając na polu marketingu zawsze kierujemy się definicją marki dr. Artura Gnata, która mówi o marce jako o obietnicy składanej konkretnemu odbiorcy. Dbamy zatem o to, by każda marka lokalna była spełnieniem marzeń o danym miejscu.

Koncepcja marki jest jednym z milowych kroków w drodze do powstania i zarządzania marką lokalną. Koncepcji nie widać, ale jest ona punktem wyjścia do opracowania logotypu i wspólnego systemu identyfikacji wizualnej znaku, czego w ścisłej współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych dokonuje agencja reklamowa. Od początku swego istnienia Fundacja MiLA (2010 r.) współpracuje w tym zakresie z DOM MARKI Max von Jastrov – agencją, która od początku swego działania (a jest już pełnoletnia) specjalizuje się w marketingu terytorialnym. Dzięki DOM MARKI nasze partycypacyjnie wypracowane koncepcje marek lokalnych są tak perfekcyjnie przetłumaczone na język obrazu i zdobią najlepsze produkty lokalne w Polsce.

Przykłady koncepcji marki lokalnej stworzone we współpracy z MiLA i zobrazowane przez DOM MARKI: Dolina Karpia, Spichlerz Koronny, KARPATING, Zagórzańskie Dziedziny, Miodny Szlak, Dolina Pilicy. Zwolnij bieg, Sudecki Świat, Dunajec. Przełom się.