AA+A++

Opracowanie zasad zarządzania marką

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych wspiera Liderów/Koordynatorów marek lokalnych w wypracowaniu zasad współpracy pod marką lokalną.

W efekcie wywiadów i spotkań z liderem, interesariuszami marki, potencjalnymi użytkownikami znaku – formalizuje się relacja pomiędzy organizacją zarządzającą (właścicielem znaku) a użytkownikiem. Na tym etapie przygotowany jest już logotyp – znak słowno-graficzny dla marki. Właściciel Znaku (Koordynator), by w sposób transparentny udzielać prawa do używania znaku (licencji) na konkretny produkt – potrzebuje Regulaminu, określającego konkrety i zasady.

Regulamin marki lokalnej określa m.in.:

  • cel wprowadzenia i przyznawania Znaku,
  • formę znaku (opis znaku, zasad stosowania),
  • zasady przyznawania (kto, według jakich kryteriów może się ubiegać i otrzymać prawo do używania znaku),
  • procedura oceny produktów,
  • korzyści i obowiązki użytkowników oraz organizacji zarządzającej.

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych przygotowała pierwszy taki Regulamin w 2013 r. dla Stowarzyszenia Dolina Karpia, zarządzającego marką Dolina Karpia we współpracy z Kancelarią Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.