Kornelia Kucharska

Kornelia Kucharska

Menadżer projektów

Specjalistka ds. animacji i inicjatyw lokalnych Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Koordynatorka projektów senioralnych, socjolożka i badaczka społeczna. Pasjonuje się pracą z ludźmi i dla ludzi.

Od lat zainteresowana demografią, wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa oraz aktywnym przygotowaniem do starości. Pasjonuje się towarzyszeniem ludziom w procesach partycypacyjnych – w zaangażowaniu i współtworzeniu „swojego miejsca i świata”. Praca w Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych pozwala jej wciąż na nowo odkrywać ludzki potencjał.