Katarzyna Siudowska

Katarzyna Siudowska

Menadżer projektów / Specjalista ds. finansów

Specjalistka ds. funduszy europejskich, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zarówno po stronie Instytucji Wdrażającej, jak i Beneficjentów, realizujących projekty.

Współautorka wielu projektów, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ekspertka Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w dziedzinie edukacji. Wpiera podmioty ekonomii społecznej w drodze do rozwoju, koordynuje, realizuje i rozlicza projekty finansowane ze środków zewnętrznych.

Pasjonatka podróży bliższych i dalszych, w wolnych chwilach koordynuje krakowski foodsharing.