Barbara Kazior - Prezes Fundacji

Barbara Kazior

Prezes zarządu

Barbara Kazior, Fundator, Prezes Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, ekspert ds. ekomuzeów, questingu, partycypacji obywatelskiej i partnerstwa.

Aktywna na polu współpracy i wymiany międzynarodowej, trener, animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Od 25 lat działa w NGO, od 10 współtworzy Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, zajmuje się ochroną i wykorzystaniem dziedzictwa w rozwoju lokalnym. Propaguje współpracę, partycypację i partnerstwo.
Zainicjowała w Polsce tworzenie ekomuzeów i przeszczepiła na grunt Polski metodykę questingu. Swoją pasję archeologa wykorzystuje do współpracy z entuzjastami lokalnego dziedzictwa i wspierania przedsięwzięć pozwalających odkryć i wyeksponować wartość miejsca.

Zainicjowała powstanie licznych ekomuzeów, m.in. Ekomuzeum Lanckorony, Ekomuzeum Tkaczy Śląskich, Ekomuzeum „Trzy Kultury”, Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”, Ekomuzeum Doliny Karpia, Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, Ekomuzeum „Żabi Kraj” oraz wsparła merytorycznie tworzenie blisko 100 questów. Wspomaga też aktywnych seniorów poprzez Małopolską Sieć Rad Seniorów.