Teresa Ścisłowicz

Specjalista ds. partycypacji i rad seniorów

specjalistka ds. partycypacji i rad seniorów, koordynatorka projektów, z wykształcenia pedagog i socjolog. Zajmuje się animacją i edukacją opartą o lokalne dziedzictwo.

Interesuje się rolą kultury i przyrody w rozwoju lokalnym. Współautorka gier i publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu Małopolski. W Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych jest zaangażowana m.in. w tworzenie questów – nieoznakowanych szlaków, ułatwiających odkrywanie miejscowych walorów kulturowych i przyrodniczych.