Katarzyna Karwan

Katarzyna Karwan

Koordynator biura / Specjalista ds. rozliczeń

Katarzyna Karwan, Koordynatorka biura, specjalistka ds. finansowych projektu realizowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, studentka studiów II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (kierunek finanse i rachunkowość, specjalność: rachunkowość i rewizja finansowa).

W trakcie studiów zainteresowała się koncepcjami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rolą sektora obywatelskiego w społeczeństwie, co wpłynęło na wybór tematu jej pracy dyplomowej, którym stały się źródła finansowania organizacji pozarządowych. Ciekawi ją współpraca międzysektorowa, zwłaszcza w kontekście organizacji pozarządowych jako partnera społecznego dla biznesu.