AA+A++

30 grantów
na 30 lat bp w Polsce

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału w konkursie: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.

Wyniki konkursu są już dostępne (TU) i w sekcji 'materiały do pobrania’.

Dziękujemy za udział i  serdecznie gratulujemy Laureatom :).

Ps.
Od czwartku 25 listopada do piątku 3 grudnia, będą trwały w prace remontowe. Większość z nas będzie pracować z domu, dlatego prosimy o wyrozumiałość i kontakt mailowy :). Przesyłki i listy odbieramy, normalnie.

Idea
i założenia

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling.

Do udziału zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, znające potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów, w których działają. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5 000 zł na ich realizację. Łączna pula nagród wynosi 150 000 zł.

Partnerzykonkursu

Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych. Partnerem i fundatorem grantów jest bp Polska (BP Europa SE Oddział w Polsce), która od lat wspiera partnerów społecznych w ich działaniach skierowanych na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych. Z okazji 30-lecia obecności bp w Polsce, firma przeznaczy 30 granatów dla małych, lokalnych NGO.

Wybór sposobu uczczenia 30 rocznicy obecności bp w Polsce, wynika z połączenia polskiej strategii społecznej odpowiedzialności z nową, globalną strategią bp, w której szczególne miejsce mają działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe cele, harmonogram oraz warunki uczestnictwa określa regulamin konkursu.

Jak złożyć
wniosek

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku na platformie Omikron.

Na wnioski czekamy do dnia 30 października 2021 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń. Maksymalna liczba projektów przewidziana do oceny to 500. Po osiągnięciu tego limitu generator nie będzie przyjmował dalszych wniosków, niezależnie od terminu.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz jego załącznikami.

Wypełnij wniosek

Cele
konkursu

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia, recycling. Szczegółowe cele konkursu określa regulamin konkursu.

Kto może
wziąć udział

Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (wymagany jest aktualny KRS).

Harmonogram

  • Termin składania wniosków upływa 30.10.2021 r.
  • Listy zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 21.11.2021 r. na stronie internetowej konkursu.
  • Termin zakończenia realizacji projektów oraz przekazanie sprawozdania i dokumentacji fotograficznej: 20.02.2022 r.

Czas na realizację
projektów

Czas na realizację projektu upływa 20.02.2022 r. Termin ukończenia realizacji, równoznaczny jest z zakończeniem prac i złożeniem sprawozdania.

Wzór sprawozdania znajduje się w dokumentach do pobrania. Sprawozdanie należy złożyć za pośrednictwem systemu Omicron (tam gdzie wnioski).

Przebieg
konkursu

Projekty po pozytywnej weryfikacji formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez komisję konkursową, która wyłoni 30 zwycięskich projektów, na realizację, których przyznamy granty o łącznej wartości 150 000 zł, po 5000 zł każdy.

Zwycięzcy otrzymają umowę, po podpisaniu, której nastąpi przekazanie środków. Po zamknięciu części formalnej nastąpi faza realizacji projektów, którą należy ukończyć do 20 lutego 2022. Projekty mogą być realizowane na terenie całej Polski.

Po zakończeniu realizacji podsumujemy efekty wykonanych inwestycji i przygotujemy raport, który będzie dostępny na stronie konkursu.