Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Dwudniowa wizyta stażowa, pow. tarnowski - rozeznanie cen organizacji

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia dwudniowej wizyty stażowej (13-14 września 2018 r.) dla uczestników projektu (z jednym noclegiem i wyżywieniem) - grupy ok. 6 osób (ok. 5 osób + 1 przedstawiciel kadry MOWES) projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0045/16-00.

Szczegóły w załączonym pliku pdf.

Attachments:
Download this file (Zapytanie o cenę MOWES_SubT.pdf)Zapytanie o cenę MOWES_SubT.pdf[ ]418 kB