Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Rozeznanie cen dot. usługi cateringowej podczas warsztatów dot.opracowania wniosków grantowych w Tarnowie

OWES UE x 2 plus Malopolska

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 7/6, zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi cateringowej podczas warsztatów dot.opracowania wniosków grantowych w Tarnowie w dniach 9 i 10.10.2017 dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0045/16.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

OWES logotyp tarnowski middle

 

Attachments:
Download this file (Rozeznanie rynku 04 ST_17 na catering szkolenia szkolenie grantowe dot. opracowania wniosków.doc)Rozeznanie 04 Word[ ]170 kB
Download this file (Rozeznanie rynku 04 ST_17 na catering szkolenia szkolenie grantowe dot. opracowania wniosków.pdf)Rozeznanie 04 Pdf[ ]730 kB