Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Wyprawy odkrywców – poszukiwanie skarbów Małopolski

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.08.2012 – 30.11.2012

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Wartość projektu: 15 760 zł (w tym kwota dofinansowania: 10 000 zł)

Źródła finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Opis projektu:

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego produktu turystyki dziedzictwa, którą będzie sieć profesjonalnie przygotowanych questów (wypraw odkrywców) w Małopolsce.

Działania w ramach projektu:

Projekt Wyprawy odkrywców – poszukiwanie skarbów Małopolski oparty jest o questing (Valley Quest) - metodę odkrywania dziedzictwa miejsca, polegającą na tworzeniu nieoznakowanych szlaków – questów którymi można wędrować, odgadując kolejne zagadki, zawarte w wierszowanych wskazówkach. Wspólnie z partnerami przeprowadzimy warsztaty dla liderów działań turystycznych i krajoznawczych (nauczycieli, regionalistów, krajoznawców, przewodników itp.) z terenu Małopolski. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodą Valley Quest, oraz przygotują, pod okiem specjalistów, projekty trzech pierwszych questów w terenie. Następnie zespół projektowy dopracuje powstałe w czasie warsztatów wyprawy odkrywców - questy (testując je w terenie oraz wprowadzając ew. poprawki itp.). Zostanie opracowana broszura pt: „Poszukiwanie skarbów w Małopolsce”, zawierająca trzy powstałe w trakcie warsztatów questy. W wyniku warsztatów przeszkolonych zostanie 45 osób z tematyki tworzenia questów. co w przyszłości zaowocuje powiększeniem sieci Małopolskich Wypraw Odkrywców. Dodatkowo szkolenie z questingu przybliży przedstawicielom branży turystycznej z Małopolski możliwości wykorzystania questingu jako metody tworzenia atrakcyjnych, niskonakładowych produktów turystyki kulturowej.

Poprzez wykreowanie „mody na questing”, ta wciągająca i nowatorska forma turystyki kulturowej terenie ma szansę stać się powszechną, poznawczą formą aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Poprzez swoją interdyscyplinarność, i możliwość zastosowania w różnych formach aktywności turystycznej, questing w Małopolsce będzie dużym wzbogaceniem:
1. Zwiedzania historycznej zabudowy miast, układów urbanistycznych i zabytków
Architektury,
2. Podróżowania szlakami tematycznymi,
3. Uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych,
4. Poznawania tradycji i zwyczajów regionalnych, podróży kulinarnych,
5. Zwiedzania muzeów, miejsc martyrologii.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna

Malopolska_logo_mini