Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

 turystyka

turystyka foto

Turystyka dziedzictwa opiera się na aktywnym doświadczaniu miejsca, poprzez które turysta odkrywa bogactwo regionu, poznaje jego mieszkańców, ma szansę dostrzec wyjątkowość dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i piękno krajobrazu. Taki rodzaj podróżowania pozwala turystom być blisko ludzi, ich tradycji, kultury i lokalnej przyrody, a mieszkańcom uświadamia piękno ich regionu, daje impuls do rozwoju przedsiębiorczości, a także ułatwia budowanie lokalnej tożsamości i współpracy.

Pomagamy tworzyć produkty turystyczne, które w sposób żywy i autentyczny prezentują dziedzictwo regionu (kulturę, przyrodę, ludzi i ich pasje) oraz wpisują się w trendy nowoczesnej, odpowiedzialnej turystyki. Stosujemy atrakcyjne i sprawdzone metody: Questing i Ekomuzea.

Questing

Questing

Wspólnie z mieszkańcami tworzymy piesze i rowerowe questy – nieoznakowane trasy, którymi  wędruje się do skarbu. Trasę wskazują wierszowane instrukcje z zagadkami. Questy, w formie ulotki lub w aplikacji mobilnej, pozwalają w aktywny sposób odkrywać miejsce.

Zrealizowaliśmy ponad 100 questów w całej Polsce, w tym:

  • 20 questów na terenie Śląska (projekt „Questing edukacyjnym sekretem turystycznym” - LGD „Razem na Wyżyny”, LGD „Partnerstwo Północnej Jury” i LGD „Bractwo Kuźnic”);
  • 18 questów w woj. łódzkim (projekt „QUIZ Questing” – LGD „Dolina rzeki Grabi”, LGD BUD-UJ Razem, LGD – Fundacja PRYM);
  • 11 questów dla LGD „Żywiecki Raj”;
  • questy do 4 aplikacji na smartfon w formie elektronicznej; aplikacje powstały dla: Gościńca 4 Żywiołów, projektu QUIZ Questing (woj. łódzkie), powiatów gorlickiego i sądeckiego (www.gorlickie-sadeckie.pl) oraz Akademii Młodego Odkrywcy;

Prowadzimy warsztaty tworzenia questów. Posiadamy licencję na Questing wydaną przez twórcę metody ze Stanów Zjednoczonych (Steven Glazer, The Valley Quest).

Dowiedz się więcej o questach - wejdź na portal BESTQUEST.PL

 

Ekomuzea

Ekomuzea

Kompleksowo wspieramy proces tworzenia innowacyjnego produktu turystycznego jakim jest ekomuzeum – sieć „żywych” atrakcji regionu: ciekawe miejsca, ludzie z pasją, warsztaty edukacyjne itp. Sieciujemy usługodawców lokalnych i tworzymy wspólną ofertę (w tym materiały promocyjne, oznakowanie w terenie i aplikacje mobilne).

Najważniejsze projekty ekomuzealne:

  • kompleksowo zrealizowaliśmy 3 ekomuzea w zachodniej Małopolsce (od wspólnych warsztatów planistycznych, inwentaryzacji lokalnego dziedzictwa, przez system wizualizacji i promocji oferty ekomuzeów):
  • wsparliśmy utworzenie Ekomuzeum Oberihw Krzywym Rogu na Ukrainie, prezentujące miejscowe dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i przemysłowe (związane z wydobyciem rud żelaza).

 

Strategie rozwoju turystyki

Strategie rozwoju turystyki

Tworzymy strategie rozwoju turystyki dla gmin i subregionów – opracowujemy diagnozę potencjału, inwentaryzujemy lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, prowadzimy warsztaty z mieszkańcami, pomagamy określić kierunki i scenariusze rozwoju turystyki, projektujemy innowacyjne produkty turystyczne i plany ich wdrożenia.

Przykładowe realizacje:

  • na zlecenie Gminy Mucharz przygotowaliśmy pakiet dokumentów strategicznych dot. rozwoju turystyki wokół Jeziora Mucharskiego, w tym: Strategia rozwoju turystyki, Scenariusze rozwoju turystyki, System promocji oferty turystycznej i kulturalnej, Studium zarządzania turystyką oraz Katalog Form Małej Architektury Turystycznej - opracowane na zlecenie Gminy Mucharz w latach 2013-2014;
  • przeprowadziliśmy badania i opracowaliśmy raport pt. "Strategia rozwoju turystyki i promocji produktów regionalnych" na potrzeby Turkowskiej Unii Rozwoju w latach 2013-2014;
  • stworzyliśmy pakiety ofert turystycznych bazujących na lokalnej kulturze, tradycjach i przyrodzie wokół Krakowa, Nałęczowa i Bałtowa, które dostępne są w formie publikacji promocyjnych (broszury Turystyka3R: Małopolska kRóluje! Lubelskie Relaksuje! Świętokrzyskie czaruje!) oraz na portalu www.turystyka3r.pl