Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

przedsiebiorczosc_big

przedsiebiorczosc foto

Kształtujemy i promujemy postawy przedsiębiorcze młodzieży i dorosłych, realizując programy edukacyjne, szkolenia i wymianę doświadczeń, doradzając lokalnym organizacjom, instytucjom samorządowym i mieszkańcom różnych regionów. Wykorzystujemy przy tym potencjał miejsca – dostępne lokalnie surowce, miejscowe tradycje – co przynosi zyski dla producentów, regionów i środowiska naturalnego.

Pomagamy rozwijać lokalną przedsiębiorczość w oparciu o produkty i usługi związane z regionem, tworzące wyjątkową wartość miejsca, dające mieszkańcom powody do dumy. Pracujemy w oparciu o sprawdzone narzędzia: Produkt lokalny i Marka lokalna.

Produkt lokalny

Produkt lokalny

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości opartej o produkty lokalne: rękodzieło, produkty spożywcze i usługi. Pomagamy wprowadzać je na rynek i promować m.in. poprzez inkubatory kuchenne, sieci sprzedaży, galerie produktów czy targi lokalne. Prowadzimy szkolenia dla producentów i promotorów produktów lokalnych.

Najważniejsze realizacje:

 • przeszkoliliśmy 30 animatorów przedsiębiorczości z woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego w zakresie form działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu, oferty turystycznej i nowoczesnych narzędzi i metod rozwoju turystyki dziedzictwa;
 • model komercjalizacji produktu lokalnego dla 6 subregionów w Małopolskie (teren 6 Lokalnych Grup Działania);
 • warsztaty dot. tworzenia inkubatora kuchennego dla LGD "Zielony Pierścień";
 • w całej Polsce zrealizowaliśmy wiele szkoleń i warsztatów dotyczących produktów lokalnych, ich promocji i marketingu, tworzenia wspólnej marki produktów lokalnych, dystrybucji i sprzedaży zarówno produktów żywnościowych jak i rękodzielniczych m.in.
  • w gminach Tomice i Głogoczów,
  • w Puszczy Białowieskiej,
  • dla Partnerstwa Ducha Gór,
  • dla LGD Partnerstwo na Jurze;

Zapraszamy do lektury broszury „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”

Marka lokalna

Marka lokalna

Budujemy i wspieramy marki lokalne i marki miejsca w całej Polsce. Tworząc markę lokalną - znak promocyjny służący promocji produktów lokalnych - wspólnie z lokalnymi partnerami poszukujemy wyróżników regionu bazujących na lokalnej przyrodzie i kulturze. Tworzone z nami marki lokalne stanowią powody do dumy dla samorządów i mieszkańców.

Najważniejsze realizacje:

 • badania i raport dot. Marki Lokalnej Doliny Karpia – potencjału wprowadzenia marki parasolowej dla lokalnych produktów i usług z Doliny Karpia (w tym stworzenie logotypu i rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym RP);
 • opracowanie koncepcji marki lokalnej Spichlerz Koronny dla LGD Korona Północnego Krakowa;
 • dziesięć 7-dniowych cykli szkoleniowych pt. Szkoła Rozwoju Ekomarka dla 10 regionów Polski położonych na obszarach Natura 2000.

 

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna

Wspieramy rozwój ekonomii społecznej – szkolimy i doradzamy w zakresie tworzenia inicjatyw gospodarczych, z których zyski przeznaczane są na cele społeczne - spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych i spółek non profit. Współtworzymy programy rozwoju ekonomii społecznej, jesteśmy członkiem Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Najważniejsze realizacje:

 • otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej Roku 2013, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;
 • przeszkoliliśmy 25 liderów młodzieżowych z 6 krajów (Polski, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy, Gruzji i Danii) w zakresie przedsiębiorczości społecznej i rozwijania własnego biznesu w oparciu o lokalne zasoby (ludzkie, kulturowe i przyrodnicze);
 • zrealizowaliśmy 2 cykle szkoleń dot. promocji ekonomii społecznej, rozwoju przedsiębiorczości społecznej i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (tworzenia projektów, księgowości, pozyskiwania funduszy, tworzenia spółdzielni socjalnych, stosowania klauzul społecznych itp.) na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Obecnie świadczymy usługi jako MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ.