Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Konferencja podsumowująca projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów - Działamy Wspólnie”

W dniach 30 listopada - 1 grudnia w Dosłońcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów - Działamy Razem” organizowana przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych. Wzięli w niej udział seniorzy i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na rzecz seniorów z całej Polski. Konferencję swoim patronatem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pan Wojciech Kozak, który pojawił się w Dosłońcu osobiście z wystąpieniem o wojewódzkiej polityce senioralnej.

Pierwszy dzień konferencji został poświęcony głównie tematowi gminnych rad seniorów, których powstawanie i działalność wspiera w Małopolsce Fundacja MILA. Gości przywitał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pan Wojciech Kozak, oraz burmistrz Miechowa, pan Dariusz Marczewski. Zaprezentowane zostały również dotychczasowe losy Małopolskiej Sieci Rad Seniorów - Działamy Wspólnie.

 

Podczas dyskusji panelowej przedstawiciele środowisk senioralnych i pracujących z seniorami: pani Krystyna Barwińska, przewodnicząca Rady Seniorów w Miechowie, pan Przemysław Dziewitek, prezes Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, przedstawiciel Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz pani Aleksandra Małek, p.o. dyr. Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, zastanawiali się, kogo reprezentują seniorzy zasiadający w gminnych radach seniorów: czy są oni reprezentantami tylko aktywnej części swojego środowiska? W części warsztatowej wszyscy uczestnicy konferencji mogli wypowiedzieć się i podzielić doświadczeniami na temat barier związanych z funkcjonowaniem rad oraz zdobywaniem finansowania na ich działalność. Wieczorem odbył się Senioralny Festiwal Artystyczny, podczas którego uczestnicy konferencji prezentowali swoje talenty sceniczne.

Drugiego dnia zaplanowane zostały Senioralne Targi Aktywności Obywatelskiej: seniorzy wystawiali swoje wyroby rękodzielnicze oraz opowiadali o pasjach, które realizują.

Zarząd Sieci

 

Małopolska Sieć Rad Seniorów - Działamy Razem pierwszego dnia konferencji wybrała swój Zarząd. Przewodniczącą została pani Eleonora Bujacz-Kusińska z Igołomi-Wawrzeńczyc, jej zastępczynią - pani Krystyna Chmielińska z Krakowa, sekretarzem - pani Zenona Kłapa z Wieliczki i członkiem Zarządu - pani Zofia Kupiec-Czaplak z Zielonek.

Konkurs Aktywny Senior

 

Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki konkursu na Aktywnego Seniora. Nagrodzonych zostało pięć osób: pierwsze miejsce zajęła pani Barbara Kawa z Michałowic, drugie - pani Janina Włoch z Klucz, trzecie - pani Leokadia Zacharewicz z Miechowa. Panie Janina Saniternik z Krakowa oraz Krystyna Drabek z Kęt uzyskały wyróżnienia.

 

ASOS logo male