Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

W dniach 30 listopada - 1 grudnia w Dosłońcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów - Działamy Razem” organizowana przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych. Wzięli w niej udział seniorzy i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na rzecz seniorów z całej Polski. Konferencję swoim patronatem objął Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pan Wojciech Kozak, który pojawił się w Dosłońcu osobiście z wystąpieniem o wojewódzkiej polityce senioralnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie “Aktywny senior”, którego celem jest zebranie przykładów i promowanie aktywności społecznej osób starszych – najbardziej aktywnych seniorów z Małopolski, działających na rzecz swoich społeczności.

11.10.2017 r. przedstawiciele rad seniorów i grup inicjatywnych należących do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” spotkali się w Krakowie, żeby wspólnie pracować nad zmianami w Regulaminie działania Sieci.

12.09.2017 r. przedstawiciele rad seniorów i grup inicjatywnych należących do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” spotkali się w Krakowie, żeby przedyskutować cele i kierunki działalności Sieci.