Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie!”

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.03.2017 – 31.12.2017
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Wartość projektu: 187 480 PLN (w tym kwota dofinansowania: 168 480 PLN)
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez nadanie impulsu do działania i wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie", jako organizacji parasolowej dla rad senioralnych i grup nieformalnych zainteresowanych ich utworzeniem. Równocześnie, poprzez Sieć prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (kurs liderów seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza potrzeb). W ramach projektu zostaną też przeprowadzone przez rady seniorów wydarzenia lokalne w 3 gminach z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, powstanie też kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 80 osób, która będzie służyła upowszechnieniu rezultatów projektu wśród seniorów z różnych części Polski, wymianie informacji, doświadczeń i integracji. Konferencja będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS logo male