Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych  poszukuje pracownika na stanowisko Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych (Wymiar etatu: 0,5) w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

Zakres zadań Konsultanta obejmuje m.in.:

  1. Udział w programowaniu wsparcia w postaci grantów na inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej,
  2. Udział w wypracowaniu od strony merytorycznej procesu działania Programu Grantowego – celowość, kryteria merytoryczne wyboru przedsięwzięcia zgłaszanego do Konkursu Grantowego w kontekście efektywności, trwałości działań, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru, przewag konkurencyjnych obszaru,
  3. Wsparcie od strony merytorycznej grup i podmiotów potencjalnie zainteresowanych wdrażaniem inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej np. poprzez: zbieranie i przekazywanie dobrych praktyki z obszaru ekonomii społecznej, poszukiwania środków na inicjatywy, wsparcie w poszukiwaniu przewag konkurencyjnych podmiotu i regionu jego działalności,
  4. Wsparcie grup inicjatywnych i PES w zakresie opracowania i realizacji inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej,
  5. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie zarzadzania i rozliczania projektów,
  6. Ciągły kontakt z potencjalnie zainteresowanymi i zainteresowanymi PES w zakresie inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej: wsparcie animacyjne przy tworzeniu inicjatywy od strony merytorycznej, wsparcie w zakresie źródeł finansowania inicjatyw ES (poza Konkursem Grantowym w ramach projektu), wsparcie przy tworzeniu pomysłu na grant zgłaszany do Konkursu Grantowego,
  7. Stałe motywowanie osób, podmiotów do podjęcia i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych oraz budowania przyjaznego otoczenia dla ekonomii społecznej,
  8. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji merytorycznej projektowej.

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę

- elastyczne godziny pracy, ilość godzin tygodniowo do ustalenia

- pracę w zespole pasjonatów, w młodej, prężnie rozwijającej się organizacji

- możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację - rozwijania kompetencji i poznawania ciekawych ludzi z całej Polski i nie tylko

- możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy w obszarach tematycznych, którymi zajmuje się Fundacja: turystyce dziedzictwa (opartej o lokalną przyrodę i kulturę), przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), partycypacji społecznej (demokracji lokalnej, partnerstwie, tworzeniu rad seniorów); więcej informacji można znaleźć na naszych stronach internetowych: www.mila.org.pl, www.bestquest.pl

Oczekujemy:

- wykształcenia wyższego

- doświadczenia we współpracy/pracy z organizacjami pozarządowymi

- doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji

- znajomość ekonomii społecznej, narzędzi animacji lokalnej i specyfiki pracy w organizacji pozarządowej.

Mile widziane:

- znajomość języka angielskiego

- doświadczenie we współpracy z różnymi sektorami – NGO, samorządami, firmami /budowaniu partnerstw międzysektorowych

- doświadczenie w realizacji programu grantowego lub/i ocenie wniosków grantowych

- doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10.10.2017 CV i listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.