Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Młodzi aktywni obywatele Jordanowa razem!

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.11.2012 – 31.10.2013

Lider projektu: Stowarzyszenie „Kawaleria”, Toporzysko

Partner projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Wartość projektu: 230 675 PLN (w tym kwota dofinansowania: 206 375 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży w wieku 12-20 lat z gminy i miasta Jordanów poprzez podniesienie jej wiedzy nt. praw i obowiązków obywateli oraz umiejętności wykorzystania narzędzi demokracji do zaangażowania się w sprawy swojej gminy.

Realizacji tego celu będą służyc poniższe działania:

1. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:
- jak utworzyć i zaangażować się w działanie Młodzieżowych Rad Gminy i jak zostać skutecznym liderem
- jak prowadzić lokalna gazetę i portal informacyjny, pisać newsy i artykuły prasowe? Na czym polega fotografia reportażowa
-  prezentacja, autoprezentacja – jak kształtować swój wizerunek? Jak przygotować i przeprowadzić kampanię wyborczą
2. Powołanie i wsparcie Młodzieżowych Rad Miasta i Gminy Jordanów
- w tym przeprowadzenie kampanii wyborczej w szkole
- udział w pracach dorosłych Rad Miasta i Gminy Jordanów
3. Utworzenie młodzieżowej gazety i portalu informacyjnego do miasta i gminy Jordanów
- przygotowywanie newsów i artykułów prasowych
- przeprowadzanie wywiadów
- fotografia reportażowa
4. Organizacja kółek zainteresowań dla uczniów
- rozwijanie swoich zainteresowań w grupie rówieśników
- zaprojektowanie imprezy młodzieżowej (rajd, festyn, przedstawienie itp.) na konkurs
- realizacja najlepszych imprez
5. Jordanowskie Juwenalia.

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.

swiss_logo_male              ecorys_logo_male logo_mewa_male