Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Kurs na rady

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.12.2016
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Wartość dofinansowania: 136 000 zł
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu:

Projekt Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych pt. „Kurs na Rady” ukierunkowany jest na inicjowanie i wspieranie rad senioralnych w Małopolsce oraz sieciowanie współpracy w regionie. Seniorzy z 10 miejscowości uczestniczący w projekcie wezmą udział w „Kursie radnych senioralnych”, złożonym z wizyty studyjnej w Małopolsce Zachodniej i szkoleń nt. gminnych rad seniorów i innych form aktywności obywatelskiej, rozwijania umiejętności przywódczych, animowania pracy grupy. Absolwenci Kursu, przy stałym wsparciu animatora sieci seniorów, moderatora i trenera rad senioralnych, zorganizują wokół siebie grupy seniorów chętne do działania. Odbędzie się 10 warsztatów lokalnych, służących przygotowaniu lub rozwojowi rad senioralnych oraz innych form aktywności społecznej seniorów oraz 2 warsztaty sieciujące służące integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy seniorami z całej Małopolski. W efekcie tych działań 10 środowisk podejmie inicjatywy senioralne zmierzające do uruchomienia lub ożywienia rady senioralnej. Zostanie również powołana sieć rad i grup senioralnych działających na terenie Małopolski. Doświadczenia projektu zostaną upowszechnione poprzez broszurę oraz ogólnopolską konferencję „NA-RADY SENIORALNE” z udziałem 80 osób z całej Polski, w ramach której odbędzie się także senioralny festiwal artystyczny i targi aktywności obywatelskiej.

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS 2016 Logo