Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Odkrywanie dziedzictwa małopolskich świętych

Dane projektu:

Okres realizacji: V 2016 – VIII 2016
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Budżet projektu: 23 370 PLN (w tym dofinansowanie: 20 000 PLN)
Źródło finansowania: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku pn. "Małopolska Gościnna"

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzbogacenie produktu turystyki religijnej w Małopolsce o innowacyjną sieć profesjonalnie przygotowanych questów (wypraw odkrywców) opowiadających o małopolskich świętych. Przygotowane na lipiec 2 questy w wersji polsko, jak i anglojęzycznej, wzbogacą ofertę aktywnego, poznawczego spędzenia czasu wolnego pielgrzymów i turystów podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Projekt oparty jest o questing (Valley Quest) - metodę odkrywania dziedzictwa miejsca, polegającą na tworzeniu nieoznakowanych szlaków – questów, którymi można wędrować, odgadując kolejne zagadki, zawarte w wierszowanych wskazówkach (www.bestquest.pl).Do naszego projektu zaprosimy partnerów (NGO, samorządy, przewodników, gestorów bazy turystycznej itp.) z wybranych do projektu miejscowości związanych z poszczególnymi świętymi.
W ramach projektu stworzymy 2 nowe trasy turystyki dziedzictwa – questy opowiadające o:
1) Św. Janie Pawle II – Wadowice
2) Krakowskim szlaku Świętych – Kraków

W wybranych lokalizacjach przeprowadzimy 2 trzydniowe warsztaty dla liderów działań turystycznych i krajoznawczych (lokalnych animatorów kultury i turystyki dziedzictwa, nauczycieli, regionalistów, pracowników muzeów, krajoznawców, przewodników, gestorów bazy agroturystycznej, pracowników bibliotek, parafii itp.) prowadzących swoje aktywności na terenie działania danych partnerów. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodą Valley Quest, oraz przygotują, pod okiem specjalistów, projekty trzech questów w terenie. Następnie zespół projektowy dopracuje powstałe w czasie warsztatów wyprawy odkrywców - questy (testując je w terenie oraz wprowadzając ew. poprawki itp.).

Stworzone w trakcie realizacji projektu questy zostaną przetłumaczone oraz dostosowane do wersji anglojęzycznej przez specjalistę – anglistę i zespół projektowy oraz inne chętne osoby. Następnie questy zostaną zamieszczone w stworzonej specjalnie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) pt. „Szlakiem małopolskich świętych”. Aplikacja mobilna będzie stworzona w wersji polskiej oraz angielskiej.

Planowane działania:

1. Przeprowadzenie 2 warsztatów z metody Valley Quest, stworzenie zalążków 2 questów (V 2016)
2. Dopracowywanie questów (V-VI 2016)
3. Wydanie ulotek questów w dwóch językach (VII 2016)
4. Stworzenie aplikacji mobilnej (VII 2016)
5. Promocja projektu
6. Podsumowanie i zakończenie projektu.

Aktualności związane z projektem: ZOBACZ TUTAJ

 

Logo-Małopolska mini

 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. "Małopolska Gościnna"