Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Nasz samorząd - wspólna sprawa. Dialog obywatelski w południowo-wschodniej Ukrainie

Dane projektu:

Okres realizacji: IV 2016 – XI 2016
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Partnerzy projektu: Chersońska Regionalna Społeczna Organizacja „Regionalna rada przedsiębiorców”, Zaporoska Miejska Młodzieżowa Organizacja „STEP”, Miejska Społeczna Organizacja Fundacja Rozwoju Mikołajewa
Budżet projektu: 267 825 PLN (w tym dofinansowanie: 249 625 PLN)
Źródło finansowania: Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji, współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD)

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie praktycznego wdrożenia reformy samorządowej na Ukrainie poprzez dostarczenie zarówno miejscowym decydentom, urzędnikom samorządowym jak i lokalnym społecznościom wiedzy, narzędzi, praktycznych doświadczeń jak również możliwości przeprowadzenia przy zewnętrznym wsparciu pełnego procesu dialogu społecznego w wybranej sprawie. Projekt będzie realizowany w 9 gminach na terenie 3 regionów: zaporoskiego, chersońskiego i mikołajewskiego. W ramach dzielenia się polskim doświadczeniem samorządowym, planujemy zorganizować dla uczestników projektu (urzędników samorządowych i liderów lokalnych) kompleksowy cykl szkoleniowy nt. ukraińskiej reformy samorządowej oraz idei, korzyści i narzędzi partycypacji, a także 6-cio dniową wizytę studialną w przodujących samorządach Małopolski. Wizyta ma obejmować 3-dniowy program zapoznania się gości z technikami i efektami dialogu społecznego w małopolskich gminach oraz 3-dniowe staże gości w małopolskich urzędach gminnych, pozwalające uczestnikom projektu przyjrzeć się bliżej procedurom, trybowi działania i załatwiania spraw. Uważamy, że najbardziej utrwalająca nabytą wiedzę jest bezpośrednia praktyka. Dlatego planujemy przeprowadzenie w 9 ukraińskich gminach biorących udział w projekcie konsultacji społecznych na wybrane tematy. W każdej z gmin zostanie przeprowadzona akcja informacyjna, a następnie diagnoza potrzeb i problemów (w formie ankiet, wywiadów itp. Odbędą się warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami, w efekcie których powstaną konkretne dokumenty (raporty, plany działania). By upowszechnić efekty działań projektu, przeprowadzimy pod koniec spotkanie podsumowujące dla wszystkich urzędników samorządowych i lokalnych liderów społecznych, jak również dla osób zainteresowanych z regionów nieobjętych projektem.

Planowane działania:

1. Spotkanie otwierające i rekrutacja samorządów (IV 2016)
2. Szkolenia dla samorządów i liderów lokalnych (V-VII 2016)
3. Wizyta studyjna w Polsce i staże w polskich samorządach (IX 2016)
4. Dialog z mieszkańcami w praktyce (VII – XI 2016)
5. Upowszechnienie rezultatów projektu
6. Ewaluacja

Aktualności projektowe: ZOBACZ TUTAJ

PolKanWD stopka www