Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Wspólnie zadbajmy o przestrzeń publiczną w Mariupolu

Dane projektu:

Okres realizacji: VI 2015 – I 2016
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Partnerzy projektu: Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania - DPUZ (filia w Mariupolu), Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
Budżet projektu: 39 990 PLN
Źródło finansowania: Program „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Opis projektu:

Projekt jest realizowany w Mariupolu na Ukrainie, który poddawany jest nieustannym naciskom wojennym i stał się miejscem pobytu licznych uchodźców z Obwodu Donieckiego. Celem projektu jest z jednej strony poprawa
funkcjonowania wybranej przestrzeni publicznej miasta zgodnie z oczekiwaniami jego mieszkańców w obliczu
zmieniających się szybko warunków i potrzeb, a z drugiej – dostarczenie kadrze naukowej i studentom Donieckiego Państwowego Uniwersytetu Zarządzania (którego filia działa obecnie w Mariupolu) nowoczesnej wiedzy i narzędzi pracy (badawczych i warsztatowych) do przekształcania i rewitalizacji przestrzeni publicznych w sposób partycypacyjny – z udziałem ich użytkowników. Realizacja projektu przyczyni się również do integracji kadry naukowej i studentów z Obwodu Donieckiego z władzami i mieszkańcami Mariupola, gdzie obecnie działa uniwersytet – pozwoli na zbadanie potrzeb, zaktywizowanie osób zainteresowanych oraz realizację wspólnego, użytecznego dla wszystkich przedsięwzięcia.

Planowane działania:

1. Spotkanie otwierające (VI 2015), w ramach którego odbędzie się robocze spotkanie partnerów projektu oraz 2-dniowe warsztaty pt. „Diagnoza przestrzeni publicznej”
2. Badania w działaniu (VI – IX 2015), które zostaną przeprowadzone przez miejscowych studentów i kadrę naukową, w celu zdiagnozowania potrzeb mieszkańców dotyczących funkcjonowania wybranej przestrzeni publicznej w Mariupolu
3. Warsztaty Project for Public Spaces (IX 2015), podczas których zostanie wypracowany wspólnie z mieszkańcami Mariupola, studentami i kadrą naukową DPUZ projekt drobnych zmian poprawiających funkcjonalność wybranej przestrzeni publicznej w mieście.
4. Wdrażanie zmian w przestrzeni publicznej w mieście (X 2015 – I 2016) – realizacja pomysłów wypracowanych podczas warsztatów PPS (np. poprawa oznakowania, zieleni miejskiej, miejsc do siedzenia itp.)
5. Spotkanie ewaluacyjne (I 2016), podczas którego odbędzie się podsumowanie całego projektu i jego efektów – zarówno edukacyjnych (dla studentów), jak i praktycznej poprawy jakości wybranej przestrzeni publicznej w Mariupolu, gdzie wprowadzono zmiany.

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

RITA stopka nowa