Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych

DoM logo

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych uczestniczy w realizacji polsko-norweskiego projektu zatytułowanego „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych”. Projekt realizowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w partnerstwie z Riksantikvaren Norwegii. Ma on na celu przyjrzenie się systemowi zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa w gminach w Polsce i Norwegii na przykładzie polskich i norweskich gmin biorących udział w projekcie. W ramach tego projektu zbadane zostaną możliwości optymalizacji ochrony dziedzictwa i jej potencjału społeczno-ekonomicznego przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych, ekonomicznych i społecznych odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami dziedzictwa. Uczestnicy będą mieli również okazję do wymiany doświadczeń i podzielenia się fachową wiedzą w zakresie szerzenia świadomości i udziału lokalnych społeczności w procesie ochrony i zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa. Udział Fundacji polega na dostarczeniu eksperckiej wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania mechanizmów partycypacyjnych oraz wykorzystania zasobów dziedzictwa w rozwoju lokalnym.

NID-logotyp maleLogo RA-gull male

EEAGrants-JPG maleNorwayGrants-JPG male