Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Internet jako narzędzie walki z kryzysem

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.01.2014- 30.04.2015

Lider projektu: Pro-Innowacja

Partner projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Wartość projektu: 294 594 zł

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób zatrudnionych w zakresie zastosowania nowoczesnych technik marketingu internetowego oraz telemarketingu w sprzedaży produktów i usług po to aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terenie woj. małopolskiego.

Projekt kierowany jest do firm które wyniku spowolnienia gospodarczego zmniejszyły swoją konkurencyjność w stosunku do ubiegłych lat i borykają się z problemem niedostatecznej sprzedaży produktów  i usług co uniemożliwia im efektywne funkcjonowanie na rynku.

Idealnymi beneficjentami projektu są firmy które planują:
- rozszerzyć działalność,
- zwiększyć koszty na reklamę,
- poszukują nowych rynków zbytu.

Aby ww. plany firm mogły zostać zrealizowane pracownicy przedsiębiorstw muszą dysponować szeroką wiedza i umiejętnościami które umożliwią im realizację celów stawianych im przez pracodawców. Obecnie najszybszym i najtańszym sposobem komunikacji z klientami są narzędzia medialne takie jak Internet i telefon. Niemniej jednak korzystanie z tych narzędzi jest obwarowane licznymi sankcjami prawnymi które są związane między innymi z ustawą o ochronie danych osobowych. Aby pracownicy firm mogli skutecznie wykorzystać ww. narządza muszą dysponować szeroką wiedza w ww. zakresie.

Cykl szkoleń proponowanych w ramach projektu doskonale przygotuje pracowników do wykorzystania Internetu i telefonu jako skutecznych narzędzi sprzedaży. Pomocą szkoleniową w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 55 firm.

Więcej informacji na stronie www.firmawsieci.mila.org.pl

POKL stopka