Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Jordanowska Akademia Obywatelska

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.11.2014 – 30.09.2014
Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Źródło”
Partner projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Wartość projektu: 151 550 PLN (w tym kwota dofinansowania: 135 650 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży w wieku 12-20 lat z gminy i miasta Jordanów poprzez podniesienie wiedzy młodych ludzi na temat demokracji partycypacyjnej oraz wzrost zaangażowania w sprawy swojej gminy.
Realizacja projektu składa się z 2 głównych modułów, uzupełnionych działaniami promocyjno-upowszechniającymi:
1. Rozwój działalności młodzieżowych rad: odbędą szkolenia dla młodzieżowych liderów na temat demokracji partycypacyjnej, praktycznych narzędzi współpracy samorządu z mieszkańcami, w tym miejsca młodzieży w tych relacjach. Szkolenia oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi dobrze działającymi młodzieżowymi radami będą stanowiły wsparcie funkcjonowania Młodzieżowych Rady Miasta i Gminy Jordanów oraz ich zaangażowaniu w prowadzenie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi a obywatelami np. w formie konsultacji. Na zakończenie projektu odbędzie się młodzieżowy festiwal w formie Juwenaliów, podczas których młodzież zaprezentuje swoje działania.
2. Gazeta młodzieżowa i portal informacyjny: od roku 2013 młodzież prowadzi lokalną gazetę dla rówieśników, w ramach projektu gazeta będzie dalej funkcjonowała, młodzi dziennikarze będą mogli podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie redakcji gazety, przygotowywania profesjonalnych tekstów i zdjęć. Ponadto przygotuj się też do prowadzenia aktywnego, atrakcyjnego dla rówieśników portalu informacyjnego. Służyć temu będą warsztaty oraz wsparcie doradcze specjalistów. W czasie trwania projektu młodzież wyda 8 numerów gazety.
3. Promocja i upowszechnienie projektu: w ramach projektu powstanie ulotka i plakat promujące projekt i zapraszające do udziału w jego realizacji młodzież nie tylko ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Jordanów. Ważnym narzędziem promocji projektu będzie także kalendarz obywatelski (2000 egz.), zawierający informacje o prawach i obowiązkach obywatelskich, terminy wyborów, świąt narodowych i inne ważne dla obywateli informacje. Informacje o realizacji projektu będą regularnie publikowane w gazecie młodzieżowej i na portalu informacyjnym a także stronach www partnerów projektu i na Facebooku. 

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

szwajcar_logo_komplet