Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Współpraca na rzecz ochrony dziedzictwa i aktywizacji mieszkańców Krzywego Rogu

Dane projektu:

Okres realizacji: 16.04.2013 - 30.11.2013

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partnerzy projektu: Krzyworoskie Towarzystwo Obrony Praworządności, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Wartość projektu: 83 770 zł (w tym wartość dofinansowania: 39 960 zł)

Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, w ramach programu "RITA - Przemiany w Regionie", realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Opis projektu:

Projekt jest adresowany do społeczności lokalnej Krzywego Rogu na Ukrainie, w tym w szczególności do lokalnych organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców miasta. Stanowi on kontynuację polsko-ukraińskiej współpracy zapoczątkowanej w 2012 roku (zobacz więcej), w efekcie której w Krzywym Rogu powstało międzysektorowe partnerstwo na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań. Celem niniejszego projektu jest rozwój demokracji lokalnej, w tym w szczególności wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych jako partnera dialogu społecznego z władzami lokalnymi, poprzez integrację i rozwój partnerstwa oraz zaangażowanie mieszkańców miasta do współdecydowania o lokalnych sprawach.

W ramach projektu odbędą się warsztaty Partnerstwa na rzecz Rewitalizacji Rzeki Saksagań w Krzywym Rogu, warsztaty partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych nad rzeką Saksagań, warsztaty ekomuzealne, spotkania partnerów, wizyty terenowe oraz wizyta studialna w Polsce.

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

 

rita_pakiet_2011_pl_web