Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Przemysłowe dziedzictwo Krzywego Rogu i rzeka Saksagań - współpraca - dialog - demokracja

Dane Projektu:

Okres realizacji: 16.04.2013 - 30.11.2013

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partnerzy projektu: Krzyworoskie Towarzystwo Obrony Praworządności, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Wartość projektu: 206 900 zł (w tym wartość dofinansowania: 160 000 zł)

Źródło finansowania: Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Program "Wsparcie Demokracji"

Opis projektu:

Projekt jest adresowany do społeczności lokalnej Krzywego Rogu na Ukrainie, w tym w szczególności do lokalnych organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców miasta. Stanowi on kontynuację polsko-ukraińskiej współpracy zapoczątkowanej w 2012 roku (zobacz więcej), w efekcie której w Krzywym Rogu powstało międzysektorowe partnerstwo na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań. Celem niniejszego projektu jest rozwój demokracji lokalnej, w tym w szczególności wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych jako partnera dialogu społecznego z władzami lokalnymi, poprzez integrację i rozwój partnerstwa oraz zaangażowanie mieszkańców miasta do współdecydowania o lokalnych sprawach.

W ramach projektu zostanie uruchomiony dialog społeczny dotyczący:
1) rewitalizacji wybranego odcinka rzeki Saksagań (dzięki zastosowaniu partycypacyjnej metody planowania przestrzeni publicznych pn. Project for Public Spaces),
2) zagospodarowania miejskiego parku wg wybranych przez mieszkańców Krzywego Rogu projektów lokalnych artystów,
3) rozpoczęcia ochrony i promocji miejscowego dziedzictwa przemysłowego (poprzez zastosowanie znanej na świecie i stosowanej od lat w Polsce metodyki interpretacji dziedzictwa pn. ekomuzeum).

W ramach projektu odbędą się warsztaty, spotkania partnerów, wizyty terenowe, wizyta studialna w Polsce oraz szerokie konsultacje projektów zagospodarowania brzegów rzeki Saksagań i miejskiego parku z mieszkańcami Krzywego Rogu. Zostaną również wykonane pierwsze elementy projektów (np. drobne elementy architektoniczne, tablice informacyjne itp.).

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

WJ2013_stopka-polska_www