Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

ELEKTRO-NIE-ŚMIECI

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.10.2012 – 31.01.2014

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partnerzy:

  • Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A;
  • Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Wartość projektu: ok. 324 000 PLN

Źródła finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Opis projektu:

Cel projektu:

Celem projektu jest organizacja wraz z młodzieżą kampanii edukacyjnej dla mieszkańców dotyczącej organizacji na terenie gmin sprawnego systemu zbierania i odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Działania w ramach projektu

Projekt „Elektro – nie – śmieci” opiera się na sieci 20 szkół, włączonych w kampanię na rzecz zbierania, segregowania i odzyskiwania odpadów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych pod opieką nauczycieli/koordynatorów i organizacji pozarządowych to główny organizator działań na terenie 20 gmin z 10 województw objętych projektem. W sumie w projekt zaangażuje się ponad 200 000 osób łącznie w 20 miejscach w Polsce. Wśród nich uczniowie, nauczyciele i samorządy lokalne. Projekt wdrażany jest kaskadowo. Partnerzy Projektu tj. Fundacja MiLA i Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A szkolą nauczycieli i przedstawicieli organizacji z zakresu zbierania, segregacji i możliwości odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nauczyciele i koordynatorzy przygotowują młodzież w swoich szkołach, która stwarza zespoły robocze – Patrole elektrośmieci (każdy składający się z  20 uczniów). Całość działań skierowanych do szkół uwzględnia edukację prowadzoną dla młodzieży i obejmującą ściśle zagadnienia zawarte w podstawie programowej dla młodzieży szkolnej z zakresu geografii, biologii, techniki, informatyki. Prowadzona kampania opiera się na działaniach informacyjnych, inwentaryzacyjnych (m.in. likwidacji dzikich wysypisk śmieci), spotkaniach z samorządem i planem naprawczym związanym ze zbiórką elektrośmieci. Towarzyszy temu bieżący monitoring i dokumentacja działań za pomocą reportaży, filmów, zdjęć zamieszczanych na specjalnie przygotowanej platformie internetowej – Młodych reportów. Platforma stanowi główne narzędzie edukacyjne w ramach projektu. Kampania służy przełamaniu stereotypów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, którego duża część trafia na dzikie wysypiska śmieci z powodu niewiedzy co zrobić z tym sprzętem, jak go zutylizować.

Konkursy odbywające się w ramach projektu:
1. Konkurs dla młodzieży na plakat i broszurę nt. elektrośmieci w gminie
2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć o ZSEE
3. Konkurs dla młodzieży na reportaż – działania gminy w zakresie zabierania, segregowania i odzyskiwania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Konkurs dla gmin na największą liczbę zebranego i odebranego przez firmy ds. odzysku sprzętu.

W wyniku projektu w minimum 20 gminach powstaną stałe grupy młodzieżowe, które będą edukować i aktywnie działać w swoich szkołach i miejscowościach.

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

NFOS_stopka