Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Przywróćmy rzekę ludziom. Partnerstwo na rzecz rewitalizacji rzeki Saksagań w Krzywym Rogu – jako mechanizm wspierania dialogu międzysektorowego

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.06.2012 - 30.11.2012

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partnerzy ukraińscy: Krzyworoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz EkoCentr-K

Partnerzy polscy: Forum dla Nowej Huty, Stowarzyszenie "Łąki Nowohuckie"

Wartość projektu: 93 470 PLN (w tym kwota dofinansowania 53 500 PLN)

Źródło finansowania: Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Program "Wsparcie Demokracji"

Powiązania: Projekt jest ściśle powiązany z drugim projektem współpracy polsko-ukraińskiej realizowanym przez Fundację MiLA.

Opis projektu:

Od 2000 roku w Nowej Hucie działa trójsektorowe partnerstwo Forum dla Nowej Huty. Efektem jego działania jest m.in. zaangażowanie różnych instytucji, organizacji i mieszkańców we wspólne zagospodarowanie przestrzeni obszaru Łąk Nowohuckich. Obecnie proces planowania wymaga weryfikacji i ponownych warsztatów. Jest to dobra okazja dla liderów organizacji z Krzywego Rogu do zapoznania się zarówno z metodyką budowania partnerstwa, poznania praktyki współdziałania jak i zastosowania partycypacyjnych metod planowania przestrzennego. Projekt zakłada możliwość nie tylko zdobycia nowej wiedzy i umiejętności przez partnerów ukraińskich, ale wsparcie przy ich zastosowaniu w
odniesieniu do odcinka rzeki Saksagań. Udział liderów ukraińskich będzie stanowił ważny impuls do ożywienia działalności Forum dla nowej Huty.


Ważnym aspektem będzie też wzajemne poznanie partnerów i zaznajomienie się z podejściem do funkcjonowania obszarów o charakterze przemysłowym w Polsce i Ukrainie. Ma to stanowić punkt wyjścia do planowania dalszej współpracy, przy której strategicznym partnerem może zostać Arcelor Mittal.


Projekt zakłada indywidualna pracę partnerów w Nowej Hucie i Krzywym Rogu oraz wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń podczas wspólnego Okrągłego Stołu. W efekcie rozpoczęty zostanie proces budowania partnerstwa w Krzywym Rogu, powstaną plany działań indywidualnych i wspólnych dla obu obszarów.


Propagowane w projekcie metody (partnerstwo, partycypacja) wzmacniają demokrację lokalną.

 

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

 

stopka_pl_web