Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.03.2018 – 31.12.2018
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez podniesienie wiedzy i zainspirowanie dobrymi praktykami do własnych działań oraz wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie". Projekt zakłada zaproszenie 5 nowych gmin do współpracy.
Równocześnie, poprzez Sieć prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (Kurs Liderów Seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza potrzeb). W ramach projektu zostaną też przeprowadzone przez rady seniorów wydarzenia lokalne z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, będzie również aktualizowany kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 100 osób, która będzie służyła upowszechnieniu wśród seniorów z różnych części Polski, rezultatów projektu i publikacji zbierającej doświadczenia i dobre praktyki dotyczące powstawania i funkcjonowania Rad Seniorów. Konferencja również będzie służyła wymianie informacji, doświadczeń i integracji; będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.

Adresatami projektu są:
• seniorzy 60+ działający w radach senioralnych,
• seniorzy 60+, którzy działają na rzecz organizowania środowiska i tworzenia reprezentacji seniorów w społecznościach lokalnych, zainteresowani poznaniem zasad i przykładów działania rad senioralnych, a w przyszłości ich założeniem,
• seniorzy uczestniczący w poprzednich projektach MiLA
• pojedyncze osoby działające na rzecz seniorów (np. pełnomocnicy ds. seniorów z gmin).

Osoba do kontaktu: Aneta Bilnicka, Koordynator Projektu, tel. 796-848-562, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS 2016 Logo

Dane projektu:

Okres realizacji: 1.03.2017 – 31.12.2017
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Wartość projektu: 187 480 PLN (w tym kwota dofinansowania: 168 480 PLN)
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez nadanie impulsu do działania i wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie", jako organizacji parasolowej dla rad senioralnych i grup nieformalnych zainteresowanych ich utworzeniem. Równocześnie, poprzez Sieć prowadzone będzie bieżące wsparcie szkoleniowo-doradcze działających rad i inicjatywnych grup obywatelskich (kurs liderów seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza potrzeb). W ramach projektu zostaną też przeprowadzone przez rady seniorów wydarzenia lokalne w 3 gminach z udziałem przedstawicieli rad i liderów z innych gmin, powstanie też kalendarz imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania się również poza projektem. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie doroczna ogólnopolska konferencja dla 80 osób, która będzie służyła upowszechnieniu rezultatów projektu wśród seniorów z różnych części Polski, wymianie informacji, doświadczeń i integracji. Konferencja będzie połączona z targami aktywności obywatelskiej, prezentującymi dobre praktyki zaangażowania seniorów w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej i artystycznej, a także festiwal, który będzie okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.

 

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS logo male

 

 

Dane projektu:

Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.12.2016
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Wartość dofinansowania: 136 000 zł
Źródło dofinansowania: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Opis projektu:

Projekt Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych pt. „Kurs na Rady” ukierunkowany jest na inicjowanie i wspieranie rad senioralnych w Małopolsce oraz sieciowanie współpracy w regionie. Seniorzy z 10 miejscowości uczestniczący w projekcie wezmą udział w „Kursie radnych senioralnych”, złożonym z wizyty studyjnej w Małopolsce Zachodniej i szkoleń nt. gminnych rad seniorów i innych form aktywności obywatelskiej, rozwijania umiejętności przywódczych, animowania pracy grupy. Absolwenci Kursu, przy stałym wsparciu animatora sieci seniorów, moderatora i trenera rad senioralnych, zorganizują wokół siebie grupy seniorów chętne do działania. Odbędzie się 10 warsztatów lokalnych, służących przygotowaniu lub rozwojowi rad senioralnych oraz innych form aktywności społecznej seniorów oraz 2 warsztaty sieciujące służące integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy seniorami z całej Małopolski. W efekcie tych działań 10 środowisk podejmie inicjatywy senioralne zmierzające do uruchomienia lub ożywienia rady senioralnej. Zostanie również powołana sieć rad i grup senioralnych działających na terenie Małopolski. Doświadczenia projektu zostaną upowszechnione poprzez broszurę oraz ogólnopolską konferencję „NA-RADY SENIORALNE” z udziałem 80 osób z całej Polski, w ramach której odbędzie się także senioralny festiwal artystyczny i targi aktywności obywatelskiej.

Aktualności związane z projektem - zobacz tutaj

ASOS 2016 Logo

Dane projektu:

Termin realizacji: 1.05.2016 – 30.11.2016.
Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Partner: Young Leaders Association
Wartość projektu: 242 145.00 zł
Źródło dofinansowania: Projekt realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Program „Wsparcie Demokracji".

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie działających w Tunezji Młodzieżowych Rad w miejscowościach zlokalizowanych w rejonie miasta Susa. Wsparcie będzie miało zróżnicowany charakter i będzie obejmowało dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez organizację dwóch dwudniowych szkoleń i 4 jednodniowych warsztatów (w zakresie partycypacyjnych metod pracy ze społecznościami, komunikacji, sieciowania, współpracy z mediami, zarządzania projektami – planowanie, wdrażanie, ewaluacja), wymianę doświadczeń poprzez zapoznanie się z ciekawymi przykładami działań realizowanych w Polsce. Zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenia członkowie Młodzieżowych Rad będą mogli zastosować w praktyce poprzez realizację 8 mini-projektów, wyłonionych w Konkursie „Inicjatywa Młodzieżowej Rady”. Efektem projektu będzie utworzenie Sieci Młodzieżowych Rad w Tunezji, które będą angażować się lokalny rozwój swoich społeczności.

  Aktualności związane z projektem: ZOBACZ TUTAJ

WsparcieDem2015 stopka-www