Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Aktualności

Informacja o Programie Grantowym w ramach Projektu
„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”


W sierpniu 2017 roku Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych planuje ogłoszenie Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Informacja o Programie Grantowym w ramach Projektu
„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”


W sierpniu 2017 roku Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych planuje ogłoszenie Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Informacja o Programie Grantowym w ramach Projektu
„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” 

W sierpniu 2017 roku Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” planuje ogłoszenie Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

W dniach 16 – 17.05.2017 r. małopolscy seniorzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym w Krakowie, w ramach projektu Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”. Szkolenie odbyło się w ramach kursu Radnych Senioralnych i dedykowane było zakładaniu i działalności rad senioralnych.