Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Aktualności

Zapraszamy do AKADEMII LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH w Subregionie Tarnowskim

12.09.2017 r. przedstawiciele rad seniorów i grup inicjatywnych należących do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” spotkali się w Krakowie, żeby przedyskutować cele i kierunki działalności Sieci.

Projekt 'Culturecovery': kick-off meeting 9 partnerow z Wloch, Chorwacji, Slowenii, Austrii, Wegier i Polski (MiLA)i zwiedzanie Ecomuseo del sale e del mare de Cervia. W ciagu 3 dni udalo nam sie stworzyc calkiem zgrany zespol projektowy. Do czerwca 2020 mamy sporo razem do zrobienia w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego poprzez ekomuzea w Europie Srodkowej.

W dniach 16 – 17.05.2017 r. małopolscy seniorzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym w Krakowie, w ramach projektu Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”. Szkolenie odbyło się w ramach kursu Radnych Senioralnych i dedykowane było zakładaniu i działalności rad senioralnych. Oprócz prezentacji założeń dotyczących funkcjonowania rad oraz wprowadzenia do tego czym jest rada i jak ją utworzyć, uczestnicy aktywnie opracowywali diagnozy potrzeb seniorów dla swoich gmin, planowali działania senioralne do realizacji w każdej z reprezentowanych gmin oraz następnie prezentowali wypracowane inicjatywy i pomysły. W dwudniowym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele gmin z Województwa Małopolskiego, w tym: Zabierzowa, Michałowic, Igołomii-Wawrzeńczyc, Kęt, Nowego Targu, Babic, Kozłowa, Klucz oraz Kocmyrzowa-Luborzycy.