Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

AKT_Seniorzy

Znamy już wyniki młodzieżowego konkursu na reportaż pt. "Rodzinna pasja", którego celem było zwrócenie uwagi na dobre przykłady integracji międzypokoleniowej związanej z dziedzictwem.

19 grudnia w Zatorze odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Seniorzy aktywni społecznie", podczas którego odbyła się degustacja produktów lokalnych z Małopolski, wręczenie nagród dla najaktywniejszych seniorów oraz ewaluacja projektu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur w konkursie na najbardziej aktywnego seniora Małopolski!

Realizowany w ramach projektu "Seniorzy aktywni społecznie" konkurs pt. "Aktywny Senior", skierowany jest do osób starszych (60+) z terenu Małopolski, działających na rzecz swoich społeczności, w szczególności w zakresie rozwijania, ochrony i ciekawej prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miejsc, w których żyją.

Zapraszamy młodzież w wieku 13-20 lat do udziału w konkursie na reportaż pt. "Rodzinna pasja", realizowanego w ramach projektu "Seniorzy aktywni społecznie". Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na dobre przykłady integracji międzypokoleniowej związanej z dziedzictwem. 

Reportaże powinny opisywać integrację międzypokoleniową oraz zachowanie tradycji rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym danego miejsca (np. rękodzielniczych, kulinarnych, związanych z ginącymi zawodami itp.), przekazywanych przez osoby starsze z pokolenia na pokolenie – np. kultywowanych przez matkę i córkę, dziadka i wnuczka itp. (regulamin do pobrania poniżej)