Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski" edycja II

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OWES UE x 2 plus Malopolska

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Tarnowskim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  poprzez  platformę  Omikron:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=28833a67020ab263&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Na wnioski podmiotów ekonomii społecznej czekamy do 24.07.2018 do 12:00 (w południe).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami przed złożeniem wniosku. 

CEL KONKURSU

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Tarnów lub powiatów: dąbrowskim, tarnowskim, brzeskim.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Joanna Żyła, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Tel. 12 349 06 57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Św. Anny 5 (II piętro),  33-100 Tarnów

tel. 14 307 01 31

a.rodak@fundacjatarnowskiego.pl  

OWES logotyp tarnowski middle

Attachments:
Download this file (wersja końcowa_Regulamin_Programu Grantowego_ 2 edycja_ST.pdf)Regulamin[ ]812 kB
Download this file (Załącznik nr 1 w pdf_z_ dodatkową_info.pdf)Załącznik 1[ ]1804 kB
Download this file (Załącznik nr 10a raport - Sprawozdanie finansowe_OK.pdf)Załącznik 10 a[ ]225 kB
Download this file (Załącznik nr 10b raport - Zestawienie dokumentów finansowych_OK.pdf)Załącznik 10 b[ ]384 kB
Download this file (Załącznik nr 11a_List intencyjny_wzor_cz-b_SS_OK.pdf)Załącznik 11[ ]625 kB
Download this file (Załącznik nr 2. Deklaracja Woli Formularz_ST_OK.pdf)Załącznik 2[ ]501 kB
Download this file (Załącznik nr 3_Umowa Wsparcia przed grantami_ST_OK.pdf)Załącznik 3[ ]594 kB
Download this file (Załącznik nr 4. Formularz wniosku_SP_OK.pdf)Załącznik 4[ ]620 kB
Download this file (Załącznik nr 4a - Budżet projektu_OK.pdf)Załącznik 4a[ ]224 kB
Download this file (Załącznik nr 5. Karta Oceny Formalnej Inicjatywy_OK.pdf)Załącznik 5[ ]564 kB
Download this file (Załącznik nr 6. Karta Oceny Merytorycznej Inicjatywy_OK.pdf)Załącznik 6[ ]659 kB
Download this file (Załącznik nr 7. Wzór umowy grantowej_ST_OK.pdf)Załącznik 7[ ]920 kB
Download this file (Załącznik nr 8_opis dokumentu ST Granty_OK.pdf)Załącznik 8[ ]187 kB
Download this file (Załącznik nr 9. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji inicjatywy_ST_OK.pdf)Załącznik 9[ ]598 kB
Download this file (Załącznik_nr_12_oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-VAT_OK.pdf)Załącznik 12[ ]541 kB