Dialog społeczny

Twoje zdanie i działanie się liczy!

Czytaj dalej...
Przedsiębiorczość lokalna

Zyski Aktywnych Ludzi z korzyścią dla Miejsca!

Czytaj dalej...
Turystyka dziedzictwa

Szukaj ludzi z pasją, odkryjesz Aktywne Miejsce!

Czytaj dalej...

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania ofert na rozeznania rynku ws. cateringu podczas warsztatów tematycznych w dn. 24 i 29 października 2018 roku w Gnojniku.

W imieniu Operatorów Programu Grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego publikujemy listę Wnioskodawców, którzy otrzymali pozytywną rekomendację odnośnie dofinansowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Komisja rekomendowała 57 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny Ekspertów. Oddzielnie znajdą Państwo listę wniosków nierekomendowanych do dofinansowania. 

Termin składania wniosków grantowych w Subregionie Tarnowskim został przedłużony do 31.07.2018 do godziny 12:00 (w południe).

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Tarnowskim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.